Energetické daně

Česká republika v souladu s podmínkami členství v Evropské unii byla povinna ke dni 1. 1. 2008 zavést daň z elektřiny, zemního plynu a z pevných paliv (uhlí). Tato povinnost je zapracována do zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v části 45, 46 a 47.

Předmět daně se liší v závislosti na druhu energetického produktu. V případě daně ze zemního plynu se jedná o zemní plyn a některé další plyny, v případě pevných paliv jde zejména o černé uhlí, dále hnědé uhlí, koks a některé další uhlovodíky. Předmětem daně je též elektřina.

Správa daně je vykonávána celními orgány.

Princip

Energetické (známé i pod pojmem ekologické) daně mají vyjadřovat náklady společnosti na odstraňování znečistění životního prostředí. Negativní působení člověka na životní prostředí lze snižovat mnoha způsoby. Například výchovou ke střídmosti, trestáním poškozování přírody, podporou ekologicky žádoucího chování. Zavedení energetických daní by mělo mít postupný vliv na nahrazování ekologicky škodlivých výrobků výrobky méně škodlivými vůči životnímu prostředí.

Energetické daně se řadí k nepřímým daním, stejně jako spotřební daně nebo daň z přidané hodnoty. Energetické daně jsou tedy vybírány prostřednictvím plátců příslušných daní a dopadají na konečného spotřebitele (uživatele energie – např. svítíme doma, topíme) v ceně odebrané energie.

Základ daně

Základ energetických daní je vyjádřen množstvím spotřebovaného výrobku v jednotkách energie.

Pro zjištění obsahu energie bylo zvoleno spalné teplo, které je zjišťováno laboratorní zkouškou. Toto platí pro paliva pevná a plynná. U elektřiny je množství tepla vyjádřeno v MWh.

Sazby energetických daní

  • daň z elektřiny činí 28,30 Kč za 1 MWh
  • daň ze zemního plynu: sazby daně ze zemního plynu se liší podle účelu použití plynu - nejčastější jsou:
    • pohon motorů, kdy sazba činí 264,80 Kč za 1 MWh spalného tepla
    • výroba tepla, kdy sazba činí 30,60 Kč za 1 MWh spalného tepla
  •  daň z pevných paliv činí 8,50 Kč za 1 GJ spalného tepla