Městečko

Již od pradávna, jelikož to poskytuje množství výhod, se lidé sdružovali a organizovali. Vznikly kmeny, poté městské státy, říše, až nakonec vznikly moderní státy, jaké známe dnes.

Princip fungování státu: Předáme určité pravomoci státu a pomocí daní a poplatků si u něj předplácíme určité služby – bezpečnost (lidská práva), zdravotní a sociální pomoc, vodu/kanalizaci, nakládání s odpadem, čisté prostředí, silnice, městskou dopravu, vzdělání, a mnoho dalšího…

Neplatíme však jenom daně, ale i cla. Poloha naší země uprostřed Evropy ji předurčila k tomu, stát se důležitou obchodní křižovatkou již dávno v minulosti. Tehdejší panovníci této výhody využili a zavedli první celní poplatky za průjezd povozu, využití mostů, brodů řek nebo za dovoz či vývoz zboží, se kterým se tehdy nejvíce obchodovalo – např. kožešinami, solí, textiliemi, šperky nebo také otroky.

Ve virtuálním městečku můžete navštívit dům, školu, obchodní centrum, benzínovou pumpu nebo letiště, kde se dozvíte, jaké daně se musí platit a co za to dostáváme nazpět. Nezapomeňte se podívat i do světa, kde se daně neplatí a určitě vás překvapí, jaké by to mohlo mít následky: