Spotřební daně

Předmětem spotřební daně jsou výrobky, které člověk ke svému životu nepotřebuje, ale naopak nějakým způsobem škodí lidskému zdraví (alkohol, tabák) nebo zatěžují životní prostředí (auta jezdí na naftu nebo benzín a do ovzduší se dostávají toxické výfukové zplodiny; těžba ropy, z níž se paliva zatížená spotřební daní vyrábí, významným způsobem zatěžuje a ohrožuje životní prostředí). Dalším důvodem pro zavedení spotřební daně je regulace cen určitých komodit a tím snaha zvýšit příjmy státního rozpočtu, nebo snížit množství prodávaného zboží, jehož spotřeba poškozuje zdraví.

Výrobky zatížené spotřební daní se nazývají vybranými výrobky a jsou vyjmenovány v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Druhy spotřebních daní

 • daň z minerálních olejů
 • daň z lihu
 • daň z piva
 • daň z vína a meziproduktů
 • daň z tabákových výrobků
 • daň ze zahřívaných tabákových výrobků
 • daň ze surového tabáku

Spotřební daň je nepřímá daň, stejně jako například daň z přidané hodnoty, a výše daně je tedy obsažena v ceně výrobku při prodeji. Kupující vybraných výrobků jsou tedy poplatníci spotřební daně.
Od roku 2004 vykonávají správu spotřební daně celní úřady, dříve to byly finanční úřady.

Sazby spotřební daně (příklady)

Pohonné hmoty

 • motorová nafta: 8,45 Kč/litr
 • benzín: 12,84 Kč/litr nebo 13,71 Kč/litr (dle obsahu olova)
 • LPG:
  • určené pro pohon motorů: 3 933 Kč/tunu,
  • pro výrobu tepla 0 Kč/t,
  • pro pohon vozidel, která nejsou určena pro provoz na pozemních komunikacích (například vysokozdvižné vozíky, stacionární motory, stroje používané na stavbách) 1 290 Kč/t.

Líh

 • běžné lihoviny (vodky, rumy, atd.): 322,50 Kč/litr etanolu
 • produkty pěstitelského pálení: 162 Kč/litr etanolu (pouze při splnění zákonných podmínek)

Příklad výpočtu spotřební daně:

Spotřební daň z 0,5 litrové lahve vodky obsahující 40 % obj. alkoholu: 0,5 x 0,4 x 322,5 = 64,50 Kč.

Tabákové výrobky

 • cigarety:
  • pevná část daně: 1,97 Kč/kus
  • procentuální část daně: 30 %
  • minimálně však: 3,52 Kč/kus
 • doutníky:
  • pouze pevná část daně: 2,29 Kč/kus
 • tabák ke kouření, zahřívané tabákové výrobky a surový tabák
  • 3 000 Kč/kg

Vína

 • tichá vína: 0 Kč
 • šumivá vína: 23,4 Kč/litr
 • Poznámka: Šumivá vína obsahují rozpuštěný oxid uhličitý a většinou jsou plněna v lahvích se hřibovitou zátkou.

Pivo

 • Existuje 6 sazeb podle velikosti pivovaru. Základní sazba je 32 Kč za hl a za každé celé hmotností procento extraktu původní mladiny (EMP), přičemž toto veličina lze vyjádřit i ve stupních Plato (oP).
 • Malé nezávislé pivovary mají sazby daně od 16 Kč do 28,80 Kč / plato / hl.
 • Poznámka: Označování piva jako 10° nebo 12° je dle současné legislativy nesprávné. Jediné správné označení je hmotnostním procentem extraktu původní mladiny (EPM), anebo odpovídajícím slovním označením (např. stolní pivo, výčepní pivo, ležák, silné pivo). Např. stolní pivo má max. 6 % EPM, výčepní pivo má 7 - 10 % EPM, ležák má 11 - 12 % EPM, silná piva mají 13 % EPM a více.

Příklad výpočtu spotřební daně:

Spotřební daň z 20 hl piva, 10° plato: 20 x 10 x 32 = 6 400 Kč