Analýzy a statistiky

Analýzy a statistiky Finanční správy

Analýzy a statistiky předkládají údaje z daňových přiznání (vybrané údaje z daňových přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH), dani z příjmů právnických osob (DPPO), dani z příjmů fyzických osob (DPFO) a počty daňových přiznání), údaje z registru daňových subjektů a další statistiky a jiné informace.

Statistiky Celní správy

V tabulkách jsou uvedeny předpisy/výměry spotřební daně k jednotlivým vybraným výrobkům vztahující se k příslušnému zdaňovacímu období, tedy období, kdy vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit (nejčastěji v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu).

U jednotlivých přehledů předpisů/výměrů daně je vždy vyznačeno, zda se jedná o „vnitrostátní“ spotřební daň (výroba na daňovém území ČR a doprava ze států EU), či daň vyměřenou při dovozu vybraných výrobků ze třetích zemí.