TAXEDU

 Název portálu TAXEDU je odvozen od slov „Tax“ (daň) a „Education“ (vzdělávání).

TAXEDU je pilotní projekt Evropské unie, jehož cílem je vzdělávat mladé Evropany o daních a o tom, jak daně ovlivňují jejich život.

Portál se zaměřuje na tři věkové skupiny s informacemi šitými jim na míru:

  • Děti: jednoduše srozumitelným jazykem vysvětluje co to jsou daně a jaké jsou jejich každodenní přínosy pro lidi. Vše doplňuje i několik překvapivých a zábavných skutečností o daních z celé Evropy, aby učení bylo zábavné.
  • Dospívající: popis toho, co to jsou daně a jaký mají přínos pro každodenní život. Tento oddíl obsahuje více podrobností než oddíl pro děti, stejně jako i konkrétní příklady, které odpovídají zájmům dospívajících (stahování hudby, nákupy na internetu apod.).
  • Mladí dospělí: informace relevantní pro toto konkrétní stadium života, jelikož mladí dospělí představují přechod do dospělosti (musejí platit daně, když začnou studovat na univerzitě, začínají podnikat, pracovat v jiné zemi apod.?).

Informace jsou předávány formou her, e-learningového materiálu a mikrostudijních klipů, aby se evropská mládež mohla učit o daních v jejich různých podobách a souvisejících problémech (daňové podvody, daňové úniky atd.) zábavným a poutavým způsobem.

Koutek pro učitele nabízí zdroje, tipy a triky pro výuku o daních a jejich přínosech ve školách.

K dispozici je na portálu i edukativní simulační hra "Taxlandia", v níž se v roli premiéra smyšleného evropského ministátu snažíte postarat o své občany: přijímáním rozhodnutí v otázce daní, budování infrastruktury a podporou trvalého rozvoje země.