Přímé daně

Důchodové a majetkové daně odvádí poplatník přímo správci daně. Výjimkou jsou vybrané druhy těchto daní, které poplatník odvádí prostřednictvím plátce daně, který daň vybere nebo srazí pod vlastní majetkovou odpovědností.

Jinými slovy u přímých daní lze přesně specifikovat osobu (daňový subjekt), která bude daň platit. Plátce těchto daní je zároveň poplatníkem.

Změny u daně dědické a darovací na přelomu roku 2013 a 2014

Do konce roku 2013 patřila mezi přímé daně také daň dědická a darovací. Od 1. ledna 2014 však byly tyto daně jako samostatné daně zrušeny. Příjmy z dědictví jsou od daně osvobozeny a bezúplatná plnění (dary) jsou nyní předmětem daně z příjmů. U fyzické osoby je posuzována závislost, od koho dar přijala a jak je velký, v některých případech je totiž od daně z příjmů osvobozena.

Změny u daně z nabytí nemovitých věcí od prosince 2019

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena k 26. 9. 2020 zákonem č. 386/2020 Sb.

Daň nejsou povinni platit poplatníci, kterým byl proveden vklad do katastru nemovitostí 1. prosince 2019 a později. Rozhodné datum pro určení, zda nabytí nemovité věci podléhá, nebo nepodléhá, je datum vkladu do katastru nemovitostí. Pokud katastrální úřad provedl vklad do katastru 1. prosince 2019 a později, daň se neplatí, daňové přiznání se nepodává. Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později, a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020.